Oferujemy:

1. Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego tj:

 • Kotłownie na paliwo gazowe
 • Kotłownie na paliwa stałe
 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Węzły cieplne
2. Instalacje wody lodowej oraz klimatyzacyjne tj:
 • Agregaty wody lodowej
 • Wymiennikownie oraz pompownie chłodu
 • Klimatyzatory typu SPLIT
3. Instalacje wentylacyjne
 • Wentylacja nawiewno-wywiewna
 • Rekuperatory
 • Gruntowe wymienniki ciepła
4. Instalacje wodno-kanalizacyjne
 • Instalacje wodociągowe
 • Kanalizacja sanitarna oraz technologiczne
 • Systemy odwodnień dachu typu PLUV
 • Instalacje hydrantowe
 • Stacje uzdatniania wody
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków